Bloghttp://bogric.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskGrécke dejiny-štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- deviata časť (bogric)V dnešnej časti vám prostredníctvom Xenofonovej knihy, ktorá má v preklade od Júliusa Špaňára názov Grécke dejiny,opíšem predposlednú kapitolu tejto časti knihy a v nej konanie Lacedemončanov, ich protivníkov a perzských satrapov. Sun, 30 Jul 2017 23:14:26 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/460757/grecke-dejiny-stvrta-kniha-boje-lacedemoncanov-v-rozlicnych-castiach-grecka-deviata-cast.html?ref=rssGrécke dejiny-štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- ôsma časť. (bogric)Pokračujem druhou časťou konfliktu Akarňanov proti Achájcom s názvom - Akarňania uzatvárajú mier s Achájcami a výprava Lacedemončanov proti Argu. Sun, 25 Jun 2017 19:30:20 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/458326/grecke-dejiny-stvrta-kniha-boje-lacedemoncanov-v-rozlicnych-castiach-grecka-osma-cast.html?ref=rssGrécke dejiny- štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- siedma časť. (bogric)Achájci požiadali Spartu o pomoc proti Akarňanom, Agesilaove boje v Akarnánii, je pokračovanie knihy Hellenika od Xenofona, syna Gryllovho, ktorú prekladateľ Július Špaňár preložil do slovenčiny pod názvom Grécke dejiny. Sat, 17 Jun 2017 16:58:51 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/457754/grecke-dejiny-stvrta-kniha-boje-lacedemoncanov-v-rozlicnych-castiach-grecka-siedma-cast.html?ref=rssGrécke dejiny-štvrtá kniha- boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- šiesta časť. (bogric)Vo vojne s Korintom Ifikrates zničí oddiel lacedemonského vojska, je ďalšia časť opisu snahy Lacedemonu o hegemóniu a nastolenie spravodlivého systému. Sat, 10 Jun 2017 23:49:04 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/457189/grecke-dejiny-stvrta-kniha-boje-lacedemoncanov-v-rozlicnych-castiach-grecka-siesta-cast.html?ref=rssGrécke dejiny– štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- piata časť. (bogric)Pokračovanie vojny s Korintom, je ďalšia časť epopeje Lacedemončanov za hegemóniu nad Gréckom a nastolením spravodlivého systému. Thu, 25 May 2017 04:53:12 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/455827/grecke-dejiny-stvrta-kniha-boje-lacedemoncanov-v-rozlicnych-castiach-grecka-piata-cast.html?ref=rssGrécke dejiny– štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- štvrtá časť. (bogric)Agesilaos v Macedónii, Tesálii a Boiótii, porážka lacedemonského loďstva pri Knide, Agesilaovo víťazstvo pri Koronei, je ďalšia časť môjho opisu prekladu Xenofonových Gréckych dejín od prekladateľa Júliusa Špaňára. Mon, 24 Apr 2017 00:01:00 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/453179/grecke-dejiny-stvrta-kniha-boje-lacedemoncanov-v-rozlicnych-castiach-grecka-stvrta-cast.html?ref=rssGrécke dejiny– štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- tretia časť. (bogric)Odvolanie Agesilaa z Malej Ázie a víťazstvo Lacedemončanov pri Korinte, je ďalšia časť epopeje, ktorú na základe predlohy Tukydida, syna Olorovho spísal Xenofon, syn Gryllov a do nášho jazyka preložil Július Špaňár v knihe Grécke Wed, 15 Mar 2017 04:00:09 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/449736/grecke-dejiny-stvrta-kniha-boje-lacedemoncanov-v-rozlicnych-castiach-grecka-tretia-cast.html?ref=rssGrécke dejiny-štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- druhá časť (bogric)Vyjednávanie a prímerie s Farnabazom. Pokračujem jednou kapitolou z Gréckych dejín od Xenofona po odchode Spitridata a Megabata s Paflagónmi od peloponézskeho vojska po arogantnom čine lacedemonského veliteľa Herippida. Sun, 26 Feb 2017 06:32:20 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/448361/grecke-dejiny-stvrta-kniha-boje-lacedemoncanov-v-rozlicnych-castiach-grecka-druha-cast.html?ref=rssGrécke dejiny -štvrtá kniha – boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka – prvá časť (bogric)Agesilaove úspechy v Malej Ázii a spojenectvo s Otysom v Paflagónii, sú ďalšie časti epopeje osudu Grécka po peloponézskej vojne v pokračovaniach z knihy Xenofona, syna Gryllovho.   Mon, 02 Jan 2017 21:07:03 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/443263/grecke-dejiny-stvrta-kniha-boje-lacedemoncanov-v-rozlicnych-castiach-grecka-prva-cast.html?ref=rssGrécke dejiny - tretia kniha - deviata časť. (bogric)Fókmi privolaný Lysandros zahynie v bitke pri Haliarte a kráľ Pausanias obvinený zo zrady odchádza do vyhnanstva. Sun, 13 Nov 2016 20:04:00 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/438651/grecke-dejiny-tretia-kniha-deviata-cast.html?ref=rssGrécke dejiny - tretia kniha - ôsma časť. (bogric)Prímerie medzi Agesilaom a Titraustom, spory medzi Fókmi a Lokrami je ďalšia časť epopeje snahy o hegemóniu Lacedemonu nad Gréckom a gréckymi štátmi v Malej Ázii. Thu, 13 Oct 2016 21:55:08 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/435631/grecke-dejiny-tretia-kniha-osma-cast.html?ref=rssGrécke dejiny – tretia kniha – siedma časť (bogric)Agesilaove boje s Tissafernom a Farnabazom, Tissafernova smrť, je ďalšia časť opisu Gréckych dejín z rúk Xenofona, syna Gryllovho, ktoré nám preložil Július Špaňár a boli vydané vo vydavateľstve Tatran, Bratislava v r. 1985, etc. Sun, 18 Sep 2016 14:42:45 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/433299/grecke-dejiny-tretia-kniha-siedma-cast.html?ref=rssGrécke dejiny – tretia kniha – šiesta časť. (bogric)Odchod Agesilaa a Lysandra do Malej Ázie, Lysandros poslaný k Helespontu, je ďalšia časť epopeje zaznamenaná Xenofonom, synom Grylla a preloženou do našej reči Júliusom Špaňárom pod názvom Grécke dejiny. Sat, 03 Sep 2016 20:58:57 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/432059/grecke-dejiny-tretia-kniha-siesta-cast.html?ref=rssGrécke dejiny – tretia kniha – piata časť (bogric)Smrť lacedemonského kráľa Agida, Agesilaos vymenovaný za jeho nástupcu a potlačenie Kinadonovho sprisahania v Sparte,   Sun, 21 Aug 2016 11:54:45 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/431054/grecke-dejiny-tretia-kniha-piata-cast.html?ref=rssGrécke dejiny – Tretia kniha – štvrtá časť (bogric)Boje medzi Spartou a Elidou, je ďalšia časť pokračovania opisu udalosti po skončení peloponézskej vojny, tak ako ju zachytil Xenofon, syn Gryllov, preložil Július Špaňár a vydal ich pod názvom Grécke dejiny. Sat, 13 Aug 2016 15:18:40 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/430557/grecke-dejiny-tretia-kniha-stvrta-cast.html?ref=rssGrécke dejiny - Tretia kniha – tretia časť - Boje Lacedemončanov v Malej Ázii. (bogric)Stavba ochranných hradieb na Chersonene proti Trákom a nové prímerie medzi Tissafernom a Farnabazom, Sun, 31 Jul 2016 01:25:44 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/429604/grecke-dejiny-tretia-kniha-tretia-cast-boje-lacedemoncanov-v-malej-azii.html?ref=rssGrécke dejiny- Tretia kniha – druhá časť - Boje Lacedemončanov v Malej Ázii (bogric)Epizóda o Manii a jej zaťovi. Je pokračovanie ďalšieho opisu udalosti po peloponézskej vojne z pera Xenofona, syna Gryllovho, ktorý preložil, do nám zrozumiteľnej reči, Július Špaňár. Mon, 18 Jul 2016 19:27:42 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/428836/grecke-dejiny-tretia-kniha-druha-cast-boje-lacedemoncanov-v-malej-azii.html?ref=rssGrécke dejiny – Tretia kniha – prvá časť - Boje Lacedemončanov v Malej Ázii (bogric)Výprava Kýra Mladšieho proti Artaxerxovi a jeho smrť. Lacedemonský veliteľ Tibron vystriedaný Derkylidom. Prímerie s Tissafernom. Thu, 14 Jul 2016 12:32:48 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/428517/grecke-dejiny-tretia-kniha-prva-cast-boje-lacedemoncanov-v-malej-azii.html?ref=rssKoniec peloponézskej vojny – tretia časť- občianska vojna v Aténach a jej koniec. (bogric)Trasybulos pomocou utečencov z Atén porazí oligarchov pri Eleusíne, nastolenie demokracie a všeobecná amnestia.   Tue, 05 Jul 2016 00:00:31 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/427738/koniec-peloponezskej-vojny-tretia-cast-obcianska-vojna-v-atenach-a-jej-koniec.html?ref=rssKoniec peloponézskej vojny- druhá časť (bogric)Obžalúvacia reč Kritia a obhajovacia reč Teramena. Je prostredná časť záveru peloponézskej vojny, ktorú spísal Tukydides, syn Olorov a knižne vydal Xenofon, syn Gryllov.   Tue, 28 Jun 2016 13:27:19 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/427206/koniec-peloponezskej-vojny-druha-cast.html?ref=rssKoniec peloponézskej vojny- 1. časť. (bogric)Tridsať členná oligarchická krutovláda v Aténach a dobytie Samu Lysandrom  a ukončenie peloponézskej ( dórskej) vojny. Tue, 21 Jun 2016 00:00:00 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/426056/koniec-peloponezskej-vojny-1-cast.html?ref=rss26. rok vojny - Lacedemonský kráľ Pausanias a veliteľ Lysandros obľahli Atény, (bogric)kapitulácia Aténčanov a koniec peloponézskej vojny. Je ďalšia časť ( no nie záverečná) epopeje o peloponézskej vojne. Koniec vojny bude až príchodom Lysandra do Sparty a nastolením oligarchickej vlády v Aténach. Mon, 13 Jun 2016 02:14:47 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/424198/26-rok-vojny-lacedemonsky-kral-pausanias-a-velitel-lysandros-oblahli-ateny.html?ref=rss25. a 26. rok vojny- 4. časť (bogric)Eteonikos potlačí vzburu lacedemonského vojska, vo velení ho vystrieda Lysandros a zničenie aténskeho vojska pri Aigospotamoi, Thu, 09 Jun 2016 13:06:19 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/423634/25-a-26-rok-vojny-4-cast.html?ref=rss25. rok vojny – 3. časť (bogric)Pokračovanie predchádzajúcej časti po víťaznej bitke kde bude v Aténach súdny proces s víťaznými veliteľmi aténskeho loďstva a ich poprava. Wed, 01 Jun 2016 03:56:44 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/421462/25-rok-vojny-3-cast.html?ref=rss25. rok vojny – 2. časť – Porážka lacedemonskej flotily pri Arginúsach, Kallikratova smrť, (bogric)je ďalšia časť vojenskej epopeje, ktorú zaznamenal Tukydides a do zvitkov zapísal Xenofon a knižne bola vydaná v diele Grécke dejiny od Júliusa Špaňára. Sat, 28 May 2016 01:27:37 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/420556/25-rok-vojny-2-cast-porazka-lacedemonskej-flotily-pri-arginusach-kallikratova-smrt.html?ref=rss25. rok vojny – 1. časť- Kallikratidas, Lysandrov nástupca poráža Konona pri Mytiléne (bogric)  na Lesbe, je ďalšia časť tejto epopeje, ktorú nám Vďaka Tukydidovi a Xenofonovi sprostredkoval prekladateľ Július Špaňár. Wed, 25 May 2016 20:35:31 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/419950/25-rok-vojny-1-cast-kallikratidas-lysandrov-nastupca-poraza-konona-pri-mytilene.html?ref=rss24. rok vojny – 3. časť – Lacedemonský veliteľ Lysandros poráža Aténčanov pri Notiu, (bogric)zosadeného Alkibiada vystrieda vo velení Konon, je ďalšia časť peloponézskej epopeje, ako ju zaznamenal Tukydides,  a do zvitkov zapísal Xenofon a ktorá bola vydaná v preklade od Júliusa Špaňára pod názvom Grécke dejiny. Tue, 24 May 2016 00:58:04 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/419234/24-rok-vojny-3-cast-lacedemonsky-velitel-lysandros-poraza-atencanov-pri-notiu.html?ref=rss24. rok vojny – 2. časť – Alkibiadov návrat do Atén (bogric)a jeho neskoršia výprava na ostrovy Andros a Samos, je ďalšia časť epopeje o peloponézskej vojne. Opíšem vám príchod Alkibiada do Atén a jeho prvé činy ako veliteľa aténskeho vojska a loďstva. Fri, 20 May 2016 23:49:46 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/419132/24-rok-vojny-2-cast-alkibiadov-navrat-do-aten.html?ref=rss24. rok vojny- 1. časť (bogric)Kýros mladší perzským správcom v Malej Ázii, Alkibiadov návrat do Atén, je ďalšie pokračovanie knihy Grécke dejiny od Xenofona, syna Gryllovho, ktorý ju spísal na základe podkladu Tukydida, syna Olorovho. Mon, 16 May 2016 17:10:29 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/418610/24-rok-vojny-1-cast.html?ref=rss23. rok vojny- 2. časť- Alkibiadove vojenské výpravy (bogric)Pokračujem druhou časťou v opise Alkibiadovej výpravy do Helespontu, ako ich zaznamenal Tukydides, syn Olorov a knižne zachytil Xenofon, syn Gryllov vo svojej knihe Grécke dejiny, potom ako odišli vyslanci zainteresovaných štátov, Sat, 07 May 2016 16:15:30 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/417401/23-rok-vojny-2-cast-alkibiadove-vojenske-vypravy.html?ref=rssLídé bděte ! (bogric)Je to len a len môj názor a ak s ním niekto nesúhlasí, je to len a len jeho právo, no vyžadujem slušnú a hlavne korektnú diskusiu, aká sa očakáva od rozumných ľudí, ktorí vedia čítať a písať. Tých čo budú urážať a ponižovať iných, bez milosti nechám z diskusie odstrániť.   Sat, 24 Jan 2015 20:30:20 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/373473/lide-bdete.html?ref=rss23. rok vojny- 1. časť- Alkibiadove vojenské výpravy (bogric)a dohoda s Farnabazom je ďalšia kapitola poznatkov dejín vojny medzi Aténčanmi a ich spojencami a Lacedemončanmi a ich spojencami, ktoré pozbieral Tukydides, syn Olorov a knižne vydal Xenofón vo svojej knihe Grécke dejiny a ktoré nám do slovenčiny preložil Július Špaňár. V Perzii sa pomaly ale isto schyľuje k veľkej dráme, na konci ktorej bude boj o uvoľnený trón medzi Kyrom (mladším) a jeho bratom Arsikasom, ktorý dostane meno Artaxerxes II a kde dôležitú úlohu zohraje práve Xenofón. Aj o tomto Xenofón napíše knihu.    Tue, 08 May 2012 10:30:00 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/298068/23-rok-vojny-1-cast-Alkibiadove-vojenske-vypravy.html?ref=rssXenofón (bogric)Tak ako som vám v predchádzajúcej časti peloponézskej epopeje, ktorú prekladateľ Július Špaňár preložil z gréckeho originálu podľa vydania C. Hude, Xenophontis Historia Graeca, Stuttgard 1960 a nazval ju Gréckymi dejinami, sľúbil, v dnešnej časti vám opíšem, z poznámok prekladateľa a z mojich poznatkov, niečo o Xenofónovi. Mnoho údajov o ňom bude z dôvodu chýbajúcich priamych dôkazov iba pravdepodobnými.Fri, 20 Apr 2012 01:50:00 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/296650/Xenofon.html?ref=rss22. rok vojny- Úspechy a porážky aténskeho vojska. (bogric)  A o tom, ako po spojení Alkibiada s Trasyllom Aténčania porazili Farnabaza. Pokračujem v rozprávaní o (takmer) tridsať ročnej vojne medzi Aténami a Spartou, ktoré pozbieral Tukydides, syn Olorov a publikoval Xenofón, syn Gryllov v preklade J. Špaňára, ktorý to nazval Grécke dejiny, avšak predtým sa chcem čitateľom ospravedlniť za určité nepresnosti v predchádzajúcom článku, ktoré boli spôsobené mojou nepozornosťou. Hamilkár sem, Hamilkár tam a tak vznikol ten lapsus. Keď u „Púnov" boli mená Hannibal a Hamilkár také bežné (a možnože bežnejšie) ako u nás Juraj a Ján. No nič už teraz opravovať nebudem a aspoň vás tým donútim trochu viac zalistovať si v historických zdrojoch a pozrieť sa na to, akých Hamilkárov som mal na mysli.  Wed, 11 Apr 2012 22:25:00 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/295899/22-rok-vojny-Uspechy-a-porazky-atenskeho-vojska.html?ref=rss21. rok vojny- kapitola č. 2- Politika Farnabaza, osud Syrakúzanov (bogric)  a Agis v Dekeleie. V predchádzajúcej kapitole som ukončil rozprávanie Xenofona, syna Gryllovho, tam, kde Aténčania po víťaznej námornej bitke pri Kyziku ( v ktorej na brehu našiel smrť aj lacedemonský veliteľ Mindaros) obsadili Helespont, aby čo najviac mohli škodiť nepriateľovi. No predtým ako budem pokračovať v tomto prerozprávaní tohto nádherného diela z dielne prekladateľa Júliusa Špaňára, ktorý toto dielo nazval Gréckymi dejinami, tak cítim povinnosť vám ešte niečo v náväznosti na budúce udalosti priblížiť.  Tue, 07 Feb 2012 02:35:00 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/288787/21-rok-vojny-kapitola-c-2-Politika-Farnabaza-osud-Syrakuzanov.html?ref=rssKapitola č. 1 – Pokračovanie Tukydida (bogric)Ktorá má ináč názov- Námorná bitka pri Abyde, Alkibiadovo víťazstvo pri Kyziku a smrť Sparťana Mindara. Po čase som sa pustil do pokračovania Dejín peloponézskej vojny, no už z diela Xenofona, syna Gryllovho. Mon, 23 Jan 2012 02:30:00 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/286982/kapitola-c-1-pokracovanie-tukydida.html?ref=rssKtéma eis aei (bogric)Keď som začal 29. júna 2009 písať svoj prvý článok tejto témy vôbec som nemal potuchy, ako sa to vyvinie. Aj som sa snažil v prvých kapitolách držať svojej koncepcie a urobiť „výcuc" Tukydidovho diela, ale rýchlo som pochopil, že pre objektívnosť podania a dodržania určitej kontinuity je to pre mňa nemožné a tak som prešiel na systém, aký je v tejto knihe od prekladateľa P. Kuklicu. Samozrejme bližšie štúdium tohto diela odhalilo určité nepresnosti a nedostatky, ktoré som sa snažil odstrániť. Nechcem tu zhadzovať prácu prekladateľa a jeho cenzora, no viem, že nemali toľko času ako ja  podrobne preštudovať to, čo nám iní z Tukydidovho diela zanechali.Fri, 06 May 2011 20:51:57 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/264454/Ktema-eis-aei.html?ref=rss21. rok vojny – 12. časť- Víťazstvo aténskeho loďstva (bogric)Všetko, čo má svoj začiatok, má aj svoj koniec. Kniha Tukydida, syna Olorovho, touto kapitolou končí, no vojna, ktorá vstúpila do tretej fázy, ešte svoj koniec nemá. Predchádzajúca kapitola Tukydidovej knihy, ktorú prekladateľ P. Kuklica nazval Dejiny peloponézskej vojny, sa skončila tým, že obidve loďstvá  (po taktických manévroch a cvičeniach) sa pripravovali na nastávajúcu námornú bitku. V tej bitke sa plne prejavia skúsenosti vo vedení námornej bitky, ktorá do určitého momentu bude skôr v neprospech konečných víťazov. Tento určitý moment sa nazýva nedisciplinovanosť a chamtivosť.Tue, 26 Apr 2011 22:38:05 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/263519/21-rok-vojny-12-cast-Vitazstvo-atenskeho-lodstva.html?ref=rss21. rok vojny – 11. časť – vstup Mindarovho loďstva do Helespontu (bogric)Zákulisné boje a intrigy neboli na dennom poriadku len u Grékov, ale aj u Peržanov. Zatiaľ čo Tissafernes dal na rady Alkibiada a nebol poctivý ani voči Aténčanom a ani Peloponézanom, Farnabazos, ďalší perzský satrapa,  mal inú politiku. Tá jeho politika mu neskôr prinesie veľký úžitok a dalo by sa napísať, že aj mu zachráni život. Na rozdiel od Tissaferna.  V dnešnej časti Tukydidovho diela, ktoré prekladateľ P. Kuklica (v súlade s inými) nazval Dejiny peloponézskej vojny, vám priblížim taktické manévre a prípravu k námornej bitke u oboch protivníkov. Nasledujúca námorná bitka bude poslednou, ktorú zapísal Tukydides do svojej knihy, hoci podklady a zozbierané poznámky mal až do porážky Atén a nastolenia vlády 30. V dnešnej časti opisu sa stretneme s osobami, ktoré budú mať podstatný vplyv na ďalšie dianie a nielen peloponézskej vojny.  Mon, 18 Apr 2011 18:05:45 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/262822/21-rok-vojny-11-cast-vstup-Mindarovho-lodstva-do-Helespontu.html?ref=rss21.rok vojny–10.Časť –Povstanie na Euboi; odstránenie rady štyristo (bogric)V predchádzajúcej časti knihy Tukydida, syna Olorovho, ktoré prekladateľ P. Kuklica nazval dejinami peloponézskej vojny, som vám opísal, ako a prečo začal vznikať odpor voči rade 400 a ako sa k tomu členovia rady 400 postavili. Nepacifikovali odporcov silou, ale snažili sa ich presvedčiť a dohodnúť sa s nimi. Nakoniec pristúpili na to, aby sa zvolalo zhromaždenie a to odstránilo spory. No k tomu, aby rada 400 odovzdala moc, bude musieť aténske loďstvo zažiť porážku, akú ešte pri svojich brehoch nezažilo. A týmto sa skončia snahy o nastolenie mieru medzi Peloponézanmi a Aténčanmi a nastane posledné obdobie tejto vojny , ktoré dostalo názov - dekelejská vojna.Mon, 11 Apr 2011 16:15:00 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/262108/21rok-vojny10Cast-Povstanie-na-Euboi-odstranenie-rady-styristo.html?ref=rss21. rok vojny – 9. časť – Odpor proti rade 400 (bogric)  Tak ako vznikal odpor proti Konventu a následne proti Výboru pre verejné blaho počas francúzskej revolúcie, tak  vznikal aj odpor voči rade 400. Ako viete, tak ten odpor sa začal na Same, kde sa do toho veľmi zaangažoval Alkibiades a postupne to prechádzalo až do Atén. Voči rade 400 bolo aj to, že predstavitelia tejto rady nekonali pre prospech všetkých, ale iba pre svoj osoh. Tak ako určití predstavitelia francúzskej revolúcie marili úsilie Robespierra, tak aj v tejto vojne určití predstavitelia oligarchie marili úsilie Teramena a Frynicha, či Antifona. A ten odpor vyvrcholil nasledujúcou porážkou Aténčanov, keď veľmi podcenili protivníka. V dnešnej časti Tukydidovho diela, ktoré P. Kuklica preložil ako Dejiny peloponézskej vojny sa dozvieme, čo spôsobilo, že sa občania Atén a aj Pirea postavili proti rade 400.  Wed, 06 Apr 2011 14:49:03 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/261544/21-rok-vojny-9-cast-Odpor-proti-rade-400.html?ref=rss21. rok vojny – 8. časť – Dohoda rady 400 s nepriateľmi (bogric)Alkibiades robil politiku, akú robil. Zradca, ktorý zradil záujmy svojho mesta sa pridal na stranu odvekých nepriateľov Grékov a teraz sa snaží, kvôli rehabilitácii, dokončiť zradu aj voči tým, ktorí mu poskytli útočisko a ktorí ho pomerne priateľsky prijali. V dejinách (aj našich) poznáme veľa  zradcov, no takých „koturnov" nebolo veľa. Jeho horlivosť bude stáť satrapu hlavu. A najviac ma zaráža to, že on ako oligarcha sa dal na stranu demokratov a viedol odpor proti oligarchickej rade 400. Žeby si spočítal, že medzi oligarchami prvý nebude (kvôli odporu významných ľudí oligarchickej vlády) a medzi demokratmi môže byť prvý? Túžba po moci je asi nad všetku morálku. Jasne, veď čo je nemorálne, nemusí byť ešte protizákonné.Thu, 31 Mar 2011 16:30:00 +0200https://bogric.blog.sme.sk/c/261010/21-rok-vojny-8-cast-Dohoda-rady-400-s-nepriatelmi.html?ref=rss21. rok vojny – 7. časť – Alkibiadova horlivosť (bogric)  V predchádzajúcej časti som vám naznačil, že dnešná časť pokračovania Tukydidovej knihy, ktorú prekladateľ P. Kuklica nazval Dejiny peloponézskej vojny, bude o Alkibiadových aktivitách. Či jeho snahy budú nezištné, ťažko napísať, lebo v jeho prípade, akákoľvek činnosť je vykonávaná tak, aby mal z toho osobný prospech. Ale ani členovia rady 400 sa nebudú chcieť vzdať a budú sa snažiť ovplyvniť vojakov na Same vo svoj prospech. A keď ani Tissafernes neostane bokom, tak dnešný článok bude pomerne živý, plný presviedčania a (samozrejme) intríg.  Sat, 26 Mar 2011 15:00:00 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/260591/21-rok-vojny-7-cast-Alkibiadova-horlivost.html?ref=rss21.rok vojny–6.časť– Vystúpenie proti Astyochovi a Mindarov príchod (bogric)  Takže Alkibiades sa vrátil zo Samu k Tissafernovi a hneď rozohráva spravodajské hry. To, čo Tukydides napísal na koniec svojej (predchádzajúcej) kapitoly, hovorí samo za seba. No idylické to nebolo ani na druhej strane a v dnešnej časti  prekladu Tukydidovej knihy od P. Kuklicu, ktorý ju nazval Dejiny peloponézskej vojny, vám priblížim to, čo tak veľmi roztrpčilo Peloponézanov, že sa vzbúrili proti Astyochovi a zle jednali s Lichasom. Alkibiadova taktika slávila úspech (?) . V dnešnej časti sa na chvíľu stretneme aj so starým známym Hermokratom, Syrakúzanom, ktorý bol pôvodcom debaklu Aténčanov na Sicílii. Ako vždy, aj tento článok je čiastočne opravený.  Mon, 21 Mar 2011 00:15:00 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/260068/21rok-vojny6cast-Vystupenie-proti-Astyochovi-a-Mindarov-prichod.html?ref=rss21. rok vojny – 5. časť – Alkibiadov návrat k aténskemu vojsku (bogric)Pomaly, ale isto sa blížime ku koncu knihy, ktorú prekladateľ P. Kuklica nazval Dejiny peloponézskej vojny. Tukydides, autor tohto diela, ktoré tu opisujem, mal podklady do úplného konca tejto vojny, ale pravdepodobne násilná smrť mu zabránila toto dielo úplne dokončiť. Ale, ako som už x- krát spomenul, jeho dielo dokončil Xenofon, ktoré podľa  prekladateľa Júlia Špaňára dostalo názov Grécke dejiny. Ak bude všeobecný konsenzus kladný, tak by som mohol pokračovať aj opisom Xenofonovho diela... No, je to zatiaľ blízka budúcnosť a tak v tejto dnešnej téme vám poukážem, ako sa Aténčan, boháč, víťaz olympijských hier, vojak, demagóg, vojvodca, utečenec, vyhnanec, poradca Sparťanov a ich (viac než dôverný) priateľ, zvodca, zneužívateľ pohostenia, poradca satrapu, intrigán a zradca vrátil naspäť k Aténčanom. Ospravedlňujem sa, že som neuviedol všetky jeho „funkcie", no nie je na to priestor a tí, ktorí čítali Tukydida a jeho Dejiny, či Plutarcha a jeho porovnávacie životopisy, alebo iných, tak vedia o koho sa jedná.Mon, 14 Mar 2011 14:00:00 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/259413/21-rok-vojny-5-cast-Alkibiadov-navrat-k-atenskemu-vojsku.html?ref=rss21. rok vojny -4. časť – Povstanie proti oligarchii (bogric)V predchádzajúcej časti Tukydidovho diela, ktoré prekladateľ P. Kuklica nazval Dejiny peloponézskej vojny, som vám poukázal na činnosť novo etablovanej oligarchickej rady 400, ktorá odstavila od moci demokratickú vládu ľudu zastúpenú 500 členným zborom. V dnešnom článku spomínaného diela vám opíšem ako sa začala proti tejto rade vzbura a kto sa na ňu podujal. To, že táto rada etablovaná oligarchami nemala všeobecnú podporu , to bude zjavné z nasledujúcich riadkov. Potom bude asi pravdou to, že vzbury proti systémom sú kvôli tomu, aby si niekto niečo získal, zahmlil, či sa niekomu odvďačil, alebo naplnil svoje ambície.Thu, 10 Mar 2011 01:17:55 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/259002/21-rok-vojny-4-cast-Povstanie-proti-oligarchii.html?ref=rss21. rok vojny – 3. časť – Činnosť rady štyristo (bogric)V predchádzajúcej časti  som vám sprostredkoval časť diela od Tukydida, syna Olorovho, ktoré prekladateľ P. Kuklica, v súlade s inými, nazval Dejinami peloponézskej vojny. V nej (a v predchádzajúcich častiach) bolo poukázané na to kto a ako sa snažil (a aj dosiahol) zmenu systému v Aténach. No málo je poukázané na príčiny. Tomu sa Tukydides vyhýba takmer, ako čert krížu, hoci na niektorých miestach to okrajovo spomenie. Je aj možné to, že sa ako historik nechcel zapliesť do domnienok a tie nechal na nás. Dnešná časť priamo nadväzuje na predchádzajúci článok o zrušení demokracie v Aténach a ako bola uvedená rada 400 do funkcie.Sat, 19 Feb 2011 16:55:08 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/257060/21-rok-vojny-3-cast-Cinnost-rady-styristo.html?ref=rss21. rok vojny – 2. časť – Zrušenie demokracie v Aténach (bogric)Zmeny systémov boli a aj budú na (takmer) dennom poriadku. A hlavne, ak sa niečo nevyvíja tak, ako by si to väčšina želala. No v tomto článku z knihy Tukydida, syna Olorovho, ktorú prekladateľ P. Kuklica nazval Dejinami peloponézskej vojny, bude priame popretie rečí Perikla a iných, ktorí sebe a aj iným navrávali, že ich (aténsky) systém je stabilný. Vidíme tu stabilitu. Zopár porážok a ich systém sa zrútil ako domček z karát. Každý prevrat má za sebou nejaké tie obete na životoch, no toto, čo vám dnes opíšem, bude len slabý odvar toho, čo sa bude diať na konci tejto vojny. Ale to predbieham...Wed, 09 Feb 2011 17:17:27 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/255961/21-rok-vojny-2-cast-Zrusenie-demokracie-v-Atenach.html?ref=rss21. rok vojny – 1. časť –Vojnové udalosti na Chiu a v Helesponte (bogric)  Týmto rokom vojny zavŕšime dielo od Tukydida, syna Olorovho, Historiai, ktoré prekladateľ P. Kuklica nazval, v súlade s inými, Dejinami peloponézskej vojny. Týmto rokom sa aj ukončí ďalšia dekáda tejto vojny, ktorá priniesla veľa utrpenia nie len medzi Grékmi, ale aj medzi inými kmeňmi. Nedá sa jednoznačne napísať, či celá vojna bola spravodlivá, alebo nie, ale jednoznačne sa dá napísať, že sicílska výprava bol znak agresie zo strany Aténčanov a v tomto prípade si agresor plne zaslúžil to, čo získal.  Wed, 02 Feb 2011 12:50:00 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/255239/21-rok-vojny-1-cast-Vojnove-udalosti-na-Chiu-a-v-Helesponte.html?ref=rss20. rok vojny – Tretia dohoda Lacedemončanov s perzským kráľom (bogric)  Touto zmluvou ukončím tento, pomerne dôležitý, rok vojny medzi Aténčanmi a Lacedemončanmi. Predchádzajúce dohody boli pre Lacedemončanov a ich spojencov (aj nespojeneckých Grékov) dosť netransparentné a tak časom došlo k ich úprave, ktorej výsledok je tá tretia. Perzský kráľ (Dareios II) mal asi s Grékmi (konkrétne s Lacedemončanmi)  veľkú trpezlivosť, keď pristúpil k tejto dohode. A tak Lichas, zbičovaný Grékmi počas olympiády, si mohol pripísať kladný bod za to, že hájil, spolu s inými, záujmy všetkých Grékov. Je vysoko pravdepodobne, že táto dohoda, ako ju nám sprostredkoval prekladateľ P. KUKLICA z jeho Dejín peloponézskej vojny, ktoré preložil z diela Historiai od Tukydida, môže byť autentická, lebo už vtedy poznali písomné uzavretie zmlúv a tak ju Tukydides buď opísal, či ináč získal. Zmluva bude uzavretá v údolí, podľa ktorého neskôr  nazvú geologický úkaz v teréne...  Fri, 28 Jan 2011 15:45:00 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/254720/20-rok-vojny-Tretia-dohoda-Lacedemoncanov-s-perzskym-kralom.html?ref=rss20. rok vojny – 11. časť - Vojnové udalosti na Rode a Chiu a (bogric)neúspešné rokovania Aténčanov s Tissafernom, je ďalšia časť pokračovania opisu peloponézskej vojny z pera historika Tukydida, syna Olorovho., ktorý ju nazval (pravdepodobne) Historiai  a prekladateľ P. Kuklica Dejinami peloponézskej vojny. Už v mnohých predchádzajúcich častiach som vám naznačil snahy Alkibiada syna Kleiniovho (príbuzného Perikla. K čomu speli tie jeho snahy ani sám neviem, no viem, že sa nepáčili nikomu. Možnože ani Tissafernovi, no ten mal z nich momentálny osoh, vďaka ktorému neskôr stratí hlavu. Zradcovia..., akokoľvek sa vo vlastných očiach ospravedlňovali, boli vždy len zradcami a už od dávnych dôb ich využívali, no takmer nikdy ich za túto činnosť nevyzdvihli na piedestál.Thu, 20 Jan 2011 15:45:00 +0100https://bogric.blog.sme.sk/c/253849/20-rok-vojny-11-cast-Vojnove-udalosti-na-Rode-a-Chiu-a.html?ref=rss