Grécke dejiny-štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- deviata časť

V dnešnej časti vám prostredníctvom Xenofonovej knihy, ktorá má v preklade od Júliusa Špaňára názov Grécke dejiny,opíšem predposlednú kapitolu tejto časti knihy a v nej konanie Lacedemončanov, ich protivníkov a…

30.7.2017 o 23:14 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  117x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny-štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- ôsma časť.

Pokračujem druhou časťou konfliktu Akarňanov proti Achájcom s názvom - Akarňania uzatvárajú mier s Achájcami a výprava Lacedemončanov proti Argu.

25.6.2017 o 19:30 | Karma článku: 7,80 | Prečítané:  167x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny- štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- siedma časť.

Achájci požiadali Spartu o pomoc proti Akarňanom, Agesilaove boje v Akarnánii, je pokračovanie knihy Hellenika od Xenofona, syna Gryllovho, ktorú prekladateľ Július Špaňár preložil do slovenčiny pod názvom Grécke…

17.6.2017 o 16:58 | Karma článku: 6,34 | Prečítané:  246x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny-štvrtá kniha- boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- šiesta časť.

Vo vojne s Korintom Ifikrates zničí oddiel lacedemonského vojska, je ďalšia časť opisu snahy Lacedemonu o hegemóniu a nastolenie spravodlivého systému.

10.6.2017 o 23:49 | Karma článku: 5,19 | Prečítané:  247x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny– štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- piata časť.

Pokračovanie vojny s Korintom, je ďalšia časť epopeje Lacedemončanov za hegemóniu nad Gréckom a nastolením spravodlivého systému.

25.5.2017 o 4:53 | Karma článku: 5,96 | Prečítané:  189x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny– štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- štvrtá časť.

Agesilaos v Macedónii, Tesálii a Boiótii, porážka lacedemonského loďstva pri Knide, Agesilaovo víťazstvo pri Koronei, je ďalšia časť môjho opisu prekladu Xenofonových Gréckych dejín od prekladateľa Júliusa Špaňára.

24.4.2017 o 0:01 | Karma článku: 4,48 | Prečítané:  173x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny– štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- tretia časť.

Odvolanie Agesilaa z Malej Ázie a víťazstvo Lacedemončanov pri Korinte, je ďalšia časť epopeje, ktorú na základe predlohy Tukydida, syna Olorovho spísal Xenofon, syn Gryllov a do nášho jazyka preložil Július Špaňár…

15.3.2017 o 4:00 | Karma článku: 4,73 | Prečítané:  219x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny-štvrtá kniha-boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka- druhá časť

Vyjednávanie a prímerie s Farnabazom. Pokračujem jednou kapitolou z Gréckych dejín od Xenofona po odchode Spitridata a Megabata s Paflagónmi od peloponézskeho vojska po arogantnom čine lacedemonského veliteľa…

26.2.2017 o 6:32 | Karma článku: 5,38 | Prečítané:  217x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny -štvrtá kniha – boje Lacedemončanov v rozličných častiach Grécka – prvá časť

Agesilaove úspechy v Malej Ázii a spojenectvo s Otysom v Paflagónii, sú ďalšie časti epopeje osudu Grécka po peloponézskej vojne v pokračovaniach z knihy Xenofona, syna Gryllovho.  

2.1.2017 o 21:07 | Karma článku: 1,42 | Prečítané:  360x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny - tretia kniha - deviata časť.

Fókmi privolaný Lysandros zahynie v bitke pri Haliarte a kráľ Pausanias obvinený zo zrady odchádza do vyhnanstva.

13.11.2016 o 20:04 | Karma článku: 2,64 | Prečítané:  292x | Diskusia: 4 príspevky

Grécke dejiny - tretia kniha - ôsma časť.

Prímerie medzi Agesilaom a Titraustom, spory medzi Fókmi a Lokrami je ďalšia časť epopeje snahy o hegemóniu Lacedemonu nad Gréckom a gréckymi štátmi v Malej Ázii.

13.10.2016 o 21:55 | Karma článku: 1,74 | Prečítané:  518x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny – tretia kniha – siedma časť

Agesilaove boje s Tissafernom a Farnabazom, Tissafernova smrť, je ďalšia časť opisu Gréckych dejín z rúk Xenofona, syna Gryllovho, ktoré nám preložil Július Špaňár a boli vydané vo vydavateľstve Tatran, Bratislava v…

18.9.2016 o 14:42 | Karma článku: 1,54 | Prečítané:  257x | Diskusia: 3 príspevky

Grécke dejiny – tretia kniha – šiesta časť.

Odchod Agesilaa a Lysandra do Malej Ázie, Lysandros poslaný k Helespontu, je ďalšia časť epopeje zaznamenaná Xenofonom, synom Grylla a preloženou do našej reči Júliusom Špaňárom pod názvom Grécke dejiny.

3.9.2016 o 20:58 | Karma článku: 2,73 | Prečítané:  309x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny – tretia kniha – piata časť

Smrť lacedemonského kráľa Agida, Agesilaos vymenovaný za jeho nástupcu a potlačenie Kinadonovho sprisahania v Sparte,  

21.8.2016 o 11:54 | Karma článku: 1,95 | Prečítané:  328x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny – Tretia kniha – štvrtá časť

Boje medzi Spartou a Elidou, je ďalšia časť pokračovania opisu udalosti po skončení peloponézskej vojny, tak ako ju zachytil Xenofon, syn Gryllov, preložil Július Špaňár a vydal ich pod názvom Grécke dejiny.

13.8.2016 o 15:18 | Karma článku: 2,19 | Prečítané:  290x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny - Tretia kniha – tretia časť - Boje Lacedemončanov v Malej Ázii.

Stavba ochranných hradieb na Chersonene proti Trákom a nové prímerie medzi Tissafernom a Farnabazom,

31.7.2016 o 1:25 | Karma článku: 2,19 | Prečítané:  277x | Diskusia: 2 príspevky

Grécke dejiny- Tretia kniha – druhá časť - Boje Lacedemončanov v Malej Ázii

Epizóda o Manii a jej zaťovi. Je pokračovanie ďalšieho opisu udalosti po peloponézskej vojne z pera Xenofona, syna Gryllovho, ktorý preložil, do nám zrozumiteľnej reči, Július Špaňár.

18.7.2016 o 19:27 | Karma článku: 3,32 | Prečítané:  242x | Diskusia: 0 príspevkov

Grécke dejiny – Tretia kniha – prvá časť - Boje Lacedemončanov v Malej Ázii

Výprava Kýra Mladšieho proti Artaxerxovi a jeho smrť. Lacedemonský veliteľ Tibron vystriedaný Derkylidom. Prímerie s Tissafernom.

14.7.2016 o 12:32 | Karma článku: 1,02 | Prečítané:  318x | Diskusia: 0 príspevkov

Koniec peloponézskej vojny – tretia časť- občianska vojna v Aténach a jej koniec.

Trasybulos pomocou utečencov z Atén porazí oligarchov pri Eleusíne, nastolenie demokracie a všeobecná amnestia.  

5.7.2016 o 0:00 | Karma článku: 2,50 | Prečítané:  417x | Diskusia: 0 príspevkov

Koniec peloponézskej vojny- druhá časť

Obžalúvacia reč Kritia a obhajovacia reč Teramena. Je prostredná časť záveru peloponézskej vojny, ktorú spísal Tukydides, syn Olorov a knižne vydal Xenofon, syn Gryllov.  

28.6.2016 o 13:27 | Karma článku: 7,74 | Prečítané:  3096x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?